Diabetische voet

Heeft u Diabetes Mellitus, dan vragen uw voeten om extra aandacht!
Veel mensen met diabetes hebben een verhoogd risico op een wond(je) op de voet, een zgn. diabetische voet.

Hoe ontstaat een diabetische voet?

Een diabetische voet ontstaat doordat hoge bloedsuikers de bloedvaten en zenuwen kunnen beschadigen. Schade aan de zenuwen wordt neuropathie genoemd. Dit leidt tot minder gevoel in de voeten, waardoor pijnprikkels niet meer gevoeld worden en wondjes onopgemerkt kunnen blijven. Door schade aan de bloedvaten is de doorbloeding verminderd. Het risico op het krijgen van een slecht genezende wond is verhoogd. De complicaties kunnen verstrekkende gevolgen hebben.

Jaarlijks vindt een adequaat voetonderzoek plaats. Wanneer uw voetproblemen in kaart zijn gebracht wordt uw zorgprofiel gemaakt en een behandelplan opgesteld.

Er zijn vier zorgprofielen. Hierbij geldt: hoe hoger het zorgprofiel, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. 

Bij zorgprofiel 1 zijn er dekkingsmogelijkheden vanuit de aanvullende verzekering. Vanaf zorgprofiel 2 zijn er vergoedingen mogelijk uit de basisverzekering.

Samenwerking podotherapeut en PedicureSalon Esther:

Heeft u voetzorg nodig en komt u bij mij via een doorverwijzing van de podotherapeut? Ik behandel uw voeten in opdracht van de podotherapeut en volgens vergoeding behandelplan. Dit wordt medisch noodzakelijke voetzorg genoemd.
Voor aanvullende voetzorg op het medisch noodzakelijke (bijvoorbeeld knippen van gezonde nagels, verwijderen van eelt dat géén risico geeft op een wond) geldt een eigen bijdrage.

Vergoeding voetzorg

Voor alle diabetespatiënten geldt dat ze vanuit de basisverzekering recht hebben op een jaarlijks voetonderzoek. De hoogte van het zorgprofiel bepaalt of voetzorg vanuit de basisverzekering of de aanvullende verzekering kan worden vergoed.

Bron:
Informatiebrochure ‘Voetzorg bij Diabetes’
Zorgwijzer.nl